Винекс Славянци с 28 хил.лв. глоба от РИОСВ Бургас

Най-голямата текуща месечна санкция за ноември РИОСВ-Бургас наложи на „Винекс Славянци” АД, за обект: „Утаечна система – цех Сунгурларе”.

Глобата е с фиксиран размер от 27 933 лв., съобщиха от екоинспекцията.

През ноември са извършени 171 проверки на 138 обекта, от които 119 планови, 52 извънредни. 

В рамките на осъществения контрол са дадени 62 предписания за отстраняване на констатираните нарушения.  

За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ - Бургас са съставени 15 АУАН и издадени 3 наказателни постановления в размер на 7 100 лв.

През отчетния период са наложени 2 санкции по чл. 69 от ЗООС,  в размер на 28 341лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Бургас по наложени санкции са 3489.57 лв. 

От получените суми 80% - 2791.66 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. 

Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: Поморие - 1345.89 лв. и Бургас - 1156.80лв.

Текст и снимка: meduzata.com 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови