ВАС: Христо Бардуков остава кмет на Зидарово

Върховният административен съд отмени решението на Бургаския административен съд за обжалване на избора на Христо Бардуков за кмет на с. Зидарово. Той остава на поста за целия мандат. 

Делото е образувано по касационна жалба на Местна коалиция БСП за България /КП „БСП за България, ПП „МИР“, ПП „Български гласъ“/ и Х. Бардуков, срещу решение № 1056 от 06.11.2023 г. по адм. д. № 1996/2023 г. на Административен съд – Бургас, с което е обявен за недействителен избора на кмет на кметство Зидарово, община Созопол, проведен на 29.10.2023 година, въз основа на който с решение № 130 - МИ/30.10.2023 година на Общинска избирателна комисия – Созопол за избран за кмет на кметството е обявен кандидатът Х. Бардуков. 

Твърди се, че решението е неправилно, поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, нарушения на материалния закон и необосновано - касационни отменителни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. 

Съдът неправилно приел, че в хода на изборния процес са допуснати много и съществени нарушения от страна на една от секционните избирателни комисии, пише в решението на ВАС. 

Неправилно приел за съществено наличието на поправки в протоколите на СИК, тъй като те не оказвали влияние върху изборния резултат. Поправките върху протокола на Избирателна секция 13 /ИС13/ били извършени по реда на чл. 445 ал.5 от ИК, а не по реда на чл. 441 от същия и представлявали отстраняване на фактически грешки, установени от ОИК. 

Неправилно съдът се позовал на описани в протокола особени мнения, въпреки липсата на мотиви към тях. Жалбоподателите са поискали отмяна на съдебното решение. Претендира се присъждане на разноски, съобразно представени списъци от двамата касационни жалбоподатели.

Ответникът Общинска избирателна комисия – Созопол не е взела становище по касационната жалба.

Ответникът Политическа партия "ГЕРБ" не дава становище по жалбата.

Ответникът С. Петков не дава становище по касационната жалба.

Представителят на Върховна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба и предлага обжалваното решение да бъде оставено в сила.

В конкретното производство липсват основания, които да доведат до извод, че установените в процеса на съдебна проверка нарушения в работата на конкретната секционна избирателна комисия не биха могли да доведат до промяна в изборния резултат за кмет на населеното място, се посочва в мотивите на съда.

Предвид изложеното настоящият състав намира, че оспореното съдебно решение е неправилно поради несъобразяването му с приложимите материалноправни норми и следва да бъде отменено, реши ВАС.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови