Първите саблеклюни долетяха в Поморийското езеро

Тази година астрономическата пролет съвпадна с пристигането на първите саблеклюни в Поморийската лагуна. 

При редовния мониторинг на 20 март бяха наблюдавани 15 птици на остров пред Музея на солта, възстановен по време на консервационната бригада през септември 2022 г. и общо около 30 птици от вида бяха установени в цялото езеро.  

Саблеклюнът е един от флаговите видове за солените лагуни, поради специфичните му екологични особености и тясна привързаност към солените водоеми, в които намира предпочитаната си храна от различни безгръбначни. Поморийската лагуна е втората по значимост зона в България за гнезденето на вида (след Атанасовско езеро), който е защитен на национално и международно ниво и за съжаление като повечето дъждосвирцови птици търпи сериозно намаление на световната популация именно поради загуба на подходящи местообитания.

Освен това орнитолозите от проект „Живот за Поморийската лагуна“ наблюдаваха двойка стридояди върху новата дървена платформа, която също бе изградена по време на консервационната бригада в рамките на проекта. 

Двойката демонстрира брачно поведение и защитаваше избраното от тях място срещу атаките на една сива врана. В съседство върху една от старите дървени платформи почиваха 20 малки корморана. 

Стридоядът е вид, който рядко гнезди в България и миналата година беше потвърдено успешното му размножаване в Поморийската лагуна. Една двойка успешно отгледа своите малки върху покрива на една от сградите в солниците. Като останалите видове, гнездящи директно на земята, те са изключително уязвими от хищници като лисици, чакали и бездомни кучета. 

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови