Крепостта Русокастро е публична държавна собственост и за да може община Камено да кандидатства с проекти за археологически разкопки, тя трябва да бъде предадена за безвъзмездно ползване.