Ж.п. гара - Айтос посреща и изпраща стотици в занемарена и неугледна сграда, боядисвана и обзавеждана в годините на ранния социализъм. Пътниците избягват да влизат в чакалнята, а в тоалетната , за да се влезе, пътникът трябва да е въоръжен с противогаз и гумени ботуши.