Туристическите агенти предвиждат промяна в навиците на туристите. Експертите подчертаха ефектите от изменението на климата и глобалното затопляне върху икономиката. Наскоро имаше съобщения за първите преки последици за туризма - жизненоважен сектор за гръцката икономика.

Всяка стопанска дейност, която може да застраши морфологията и целостта на плажовете или техните екологични функции, включително просто използването на плажа и бреговата линия, е забранена

Страница 1 от 171