За експертно прецизиране на текстове в приетия на първо четене от Народното събрание Закон за енергията от възобновяеми източници в морските пространства се обяви в свое становище Българската морска камара (БМК).

Рибарската общност по Северното Черноморие се обяви против Закона за енергия от възобновяеми източници в морските пространства във варианта, както е приет на първо четене в Народното събрание в четвъртък. Това заяви Емил Милев, председател на риболовно сдружение "Черноморски изгрев" с център Варна, цитиран от "24 часа".

Страница 1 от 82