Стоян Демирев Грозев е роден през 1972 г. в гр. Бургас. Има магистърска степен по „Стопанско управление”, „Администрация и управление в публичния сектор” и бакалавър със специалност „Туризъм”.

Д-р Александър Серафимов е специалист по анестезиология и интензивно лечение, социална медицина и здравен мениджмънт, част от екипа на МБАЛ„Бургасмед“. Той е категоричен, че в момента се намираме във „война” и трябва да намерим точното „оръжие” срещу COVID 19 – най-голямата здравна криза на 21 век. 

Една от най-актуалните теми през последните седмици е техническите паспорти на строежите, с която се вменява задължение на собствениците на всички вече построени сгради да изработят за своя сметка технически паспорти.