Национална кампания за опазване на горите от пожари на Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите започна на 28 юни от територията на Природен парк „Витоша“.