Пенсионирани инженер-лесовъди от Бургаска област се събраха, за да отбележат професионалния си празник - Седмица на гората. Домакин на срещата беше ТП “Държавно ловно стопанство Ропотамо”. 

ДПП „Странджа” към Изпълнителна агенция по горите/Executive Forest Agency , с директор инж. Румяна Цвяткова и ДГС Малко Търново към Югоизточно държавно предприятие - Сливен, с директор инж. Калин Николов, отбелязаха Седмица на гората. 

В средата на Седмицата на гората 2024 общ екип на ДПП „Странджа” към Изпълнителната агенция по горите с директор инж. Румяна Цвяткова и ДЛС Граматиково инж. Ганчо Костадинов почистваха четири района в обсега на стопанството.

През Седмицата на гората 2024, сборен екип на дирекцията на ПП „Странджа” с директор инж. Румяна Цвяткова и на ДГС Звездец с директор инж. Атанас Спасов почисти околностите на село Звездец, в горния  край по пътя Звездец – Евренозово.