Обучение за прилагане на Саарландския метод се проведе в Югоизточно държавно предприятие, на територията на Държавно горско стопанство - Кости и Държавно горско стопанство - Царево. Лектор на проявата е д-р инж. Мартин Борисов, водещ лесовъд за метода в страната ни.