Буков скокльо нападна горите

Топлата зима доведе до по-висока оцеляемост на насекоми в буковите гори. Поради тази причина през настоящата пролет буковите гори в голяма част от страната придобиха кафеникаво-зелен цвят.

Растителноядното насекомо по листата на бука е добре познато за лесовъдите и не се счита за вредител в горите, тъй като обикновено се среща в ниска плътност. Това посочват от Изпълнителната агенция по горите.

Буковият скокльо (Orchestes fagi) е малко, черно бръмбарче от семейство Curculionidae. При храненето си бръмбарчетата правят кръгли дупчици по листата основно на бука. 

По-сериозни и видими повреди може да причини ларвата, която е скрито живееща в листата. Тя изяжда само паренхима, като остава двата епидермиса незасегнати. Реално не се наблюдава загуба на листна площ, но връхчетата им изглеждат като попарени от слана.

При оглеждане на листата ясно се виждат мястото на яйцето по централната жилка, линейната галерия и широката мина, а често и какавидната камерка в периферията. По време на вегетацията тези характерни белези се наблюдават най-осезаемо през месец май.

Появата му във висока численост е резултат от топлата зима, която благоприятства дохранването и плодовитостта на възрастните индивиди. По-ранният старт на вегетацията подпомогна допълнително успешното развитие на вида.

Тези повреди са коментирани и на годишната работа среща на Мрежата за горски инвазивни видове за Европа и Централна Азия, проведена в периода 3-6 юни 2024 г. в Република Северна Македония, в която участие взе и експерт от Изпълнителната агенция по горите. 

Високата плътност на насекомото се наблюдава и в буковите гори на нашите западни съседни държави. Няма разработени мерки за борба с него, тъй като то не се появява често и не причинява загиване на дърветата, не е опасен и за хората.

По-ранното разпукване на листните пъпки на бука и рязкото падане на температурите в отделни райони на страната, доведе до допълнително увреждане от измръзване и слана на младите листа на бука.