Горска класна стая за Деня на околната среда в ПП Странджа

Над  два часа в „Горска класна стая” деветокласниците от СУ „Васил Левски” – Малко Търново трупаха знания за гората и тънкостите в основната работа на лесовъдите.  

Инж. Стоян Николов, зам.-директор на ДГС Малко Търново показа на подрастващите бъдещи лесовъди начина на маркиране на дърветата в гората, целта за провеждането на различните видове сечи. Засегнати бяха и теми, касаещи  предизвикателства при опазване на горите от болести и вредители, влиянието на климатичните промени, мерките за защита на горите от пожари. Учениците имаха възможност да се запознаят  и да практикуват с инструментите за измервания на височината, диаметъра, плътността на дърветата и насажденията-  два вида клупи, висотомери и лата.

Инж. Румяна Цвяткова, директор на ДПП „Странджа” от своя страна говори с учениците за годната и негодна дървесина, за болестите на гората и начините на тяхното овладяване. Видовете дървета в странджанската гора и как ги разпознаваме. Тя  се спря и на голямата тема  за опазването на околната среда, на поведението ни в горите, на темата за отпадъците...

Днешната   „Горска класна стая” посветихме на Световния ден на околната среда. За първи път 5 юни започва да се чества като Световния ден на околната среда през 1974 г., като тази дата е избрана от ООН като ден за организиране на дейности по опазване на природата и за провеждане на инициативи за повишаване осведомеността на хората по света за този проблем.

Днес Световният ден на околната среда се отбелязва в над 100 държави, разраствайки се до глобална платформа за достигане до хора по целия свят, водена от Програмата на ООН за околната среда (UNEP).

През 2024 г. домакин на Световния ден на околната среда е Кралство Саудитска Арабия, а темата - “Възстановяване на земята, опустиняване и устойчивост на суша”, насочена към насърчаване полагането на усилия за спиране на опустиняването и изграждане на устойчивост срещу засушаванията.