Топлата зима доведе до по-висока оцеляемост на насекоми в буковите гори. Поради тази причина през настоящата пролет буковите гори в голяма част от страната придобиха кафеникаво-зелен цвят.

Лесовъдски дейности по стопанисването на иглолистните насаждения дискутираха представители на науката и практиката на проведено днес работно съвещание на територията на Държавно горско стопанство – Хисаря. 

Страница 1 от 140