Благодарение на сигнала на директора на ДГС - Малко Търново инж. Калин Николов и на служителите на дирекцията на Природен парк "Странджа" e възстановeно погледното място по пътя към с. Сливарово. И е импрегнирана цялата кострукция.

32000 проверки по контрол по опазване на горските територии, за спазване на горското и ловно законодателство, извършиха служителите на Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции по горите през януари.

Страница 1 от 133