Директорът на Югоизточно държавно предприятие - Сливен инж. Димчо Радев бе на работно посещение в южната ни съседка Република Турция. С него бяха директорите на Държавно горско стопанство - Тунджа инж. Борислав Цвятков и на Държавно ловно стопанство - Ропотамо инж. Георги Гагов, както и Мустафа Мехмед, експерт в ЮИДП.

Масирани проверки за незаконен дърводобив текат в цялата страна. Екипите на Изпълнителна агенция по горите и Регионалните дирекции по горите са ежедневно на терен, за да проверяват обектите, в които се добива дървесина,

Със Заповед № РД-75/30.01.2023 г. на министъра на околната среда и водите са определени нови пътеки за посетители през резерват „Тисовица“ – защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), с най-строг режим на защита.  

Страница 1 от 114