Има значителен интерес за износ на българска натурална козметика в страни от Далечния изток като Тайланд и Китай, съобщи заместник-министърът на икономиката и енергетиката Бранимир Ботев.

Туризмът у нас очаква подкрепа през европейските фондове за около 300 млн. лева през следващите няколко години. 

Предвидените средства за подпомагане на туризма на България с бенефициент Министерството на икономиката и енергетиката са 52 млн. евро.